25 Ağustos 2019 , Pazar
Yazı Boyutu
   

Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.

Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.

 

Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.

Bugün Ne Yapacağız

Görüntülenecek Etkinlik Bulunmuyor

Yararlı Bağlantılar

tcmb   resmigazete   sgk   gib

Takip Edin
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Takip Edin
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Takip Edin