25 Ağustos 2019 , Pazar
Yazı Boyutu
   

Hakkımızda

  tugrultufekcioglu

 Prof. Dr. Tuğrul Tüfekçioğlu

         

                                                                  MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ 


   İstanbul’da doğmuş, Beyoğlu Ticaret Lisesinden mezun olup Eskişehir’e göçmüş, 1966 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirmiş ve Akademik Kariyere başlamıştır.
Aynı kurumda Doktora ve Doçentlik çalışmalarını tamamlamış ve Anadolu Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atanarak akademik kariyerini sürdürmüştür.
Kuruluş yıllarında Bursa İTİA’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler vermiş, bu çabalarını Ankara, Afyon, Kütahya ve İstanbul’da çeşitli Üniversite kurumlarında sürdürmüştür.
Üniversitede Mali Hukuk ve Muhasebe Ana Bilim dallarında çalışmaları kapsamında,
halen Finansal Muhasebede Özel Konular, Maliyet Muhasebesi, Maliyet Analizleri, İşletme Vergiciliği ve Vergi Denetimi Derslerini Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora sınıflarında vermektedir.
Öğrencilik yıllarında başladığı serbest piyasa – reel sektördeki çalışmalarını devamlı sürdürmüş ve 3568 Sayılı yasa gereği Yeminli Mali Müşavir Meslek ünvanına, SPK Mevzuatı kapsamında Sorumlu Ortak Baş Denetçi meslek ünvanına sahip olmuştur.
Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı Kurucularından ve 2004-2009 Dönemleri başkanıdır. Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği ve Eskişehir YMM Odası aktif üyesidir. Ekim 2008’de yapılan Genel Kurulda TURMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Yönetim Kuruluna seçilmiş ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak halen görevlidir.
Günümüzde Üniversitedeki derslerini sürdürürken, Yeminli Mali Müşavir olarak bağımsız çalışmaktadır.

Evli ve üç genç babasıdır.

 

 

         

    Erdoğan Arslan

 

                                                                                           MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ 

          1954 yılında Manyas’ta doğmuştur. Manyas Lisesinin ilk mezunlarındandır. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünden mezun olmuştur. 1978 yılında Maliye Bakanlığına, Hesap Uzman Yardımcısı olarak girmiştir. 1981 yılında Hesap Uzmanı olmuştur. Yeterlik etüdü, “Kambiyo Mevzuatı ve İhracat Hükümleri” üzerinedir. 1983-1984 yıllarında o dönemde hazırlanıp yasalaştırılan Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısını hazırlayan Komisyonda görev almıştır. 1987-1988 yıllarında “Vergi Harmonizasyonu” konusunda etüt ve araştırmalarda bulunmak üzere Londra’ya gönderilmiştir. 1988 yılında Baş Hesap Uzmanı unvanını alan ARSLAN, 1989 yılının Haziran ayında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanmış; 3568 sayılı Kanunla yasal zemine kavuşan Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mesleğinin hukuki alt yapısının oluşturulması ve örgütlenmesi çalışmalarında görev üstlenmiştir. O dönemde Maliye Bakanlığında kurulan “Muhasebe Sistemi ve Tekdüzen Hesap Planı” hazırlık komisyonlarında aktif olarak çalışmıştır. 1991-1996 yıllarında A. Ü Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Örgütlerde Mali Denetim” dersleri vermiştir. 1996 yılı Şubat’ında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olan ARSLAN bu görevine 1997 yılı Kasım’ına kadar devam etmiş ve Kopanhag Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğine atanmıştır. 2000 yılı Kasım ayında Hesap Uzmanları Kurulunda Baş Hesap Uzmanı olarak eski görevine başlayan  ARSLAN, 2002-2008 yıllarında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde “Vergi Hukuku” dersleri vermiştir. 2008 yılı Haziran ayında kendi isteği ile emekli olan ARSLAN, Yeminli Mali Müşavir unvanıyla serbest meslek faaliyetini sürdürmektedir.
Vergi, muhasebe, finansal kiralama ve denetim konulu muhtelif gazete ve dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunan ARSLAN’ın “Tekdüzen Hesap Planı Açıklamaları ve Mali Tablolar” TURMOB Yayını No:7 İstanbul 1993 (Doç. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu Doç Dr Recep Pekdemir ve Masum Türker ile birlikte) ve “Tasdikten Doğan Sorumluluk” Maliye ve Hukuk Yayınları” (Mali Pusula Dergisinin eki kitapçık) adlı çalışmaları da vardır.
Evli olup, İzel ve İmge’nin babasıdır.

Bugün Ne Yapacağız

Görüntülenecek Etkinlik Bulunmuyor

Yararlı Bağlantılar

tcmb   resmigazete   sgk   gib

Takip Edin
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Takip Edin
Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.
Takip Edin